... Sedím zde, na hranici stratosféry, ve výšce 8035 m nad hladinou moře, již
jsem odexponoval několik svitkových filmů, ale světlo stále není to pravé ...
... Asi po pěti hodinách naposledy mačkám spoušť, balím svůj Hasselblad a
zahajuji návrat zpět do "světa lidí"...